Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Adresa:

telefon:
e-mail: 

 

Příjemce:
DJURGARDEN s.r.o.
28614089
Mylnářovická 318
Volary, 38451

 

 

V .........................., dne ................. 2017

 

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetíDne ………................. jsem ve vašem e-shopu www.swanson.cz  zakoupil produkty/produkty:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

Reklamuji následující vadu:

...................................................................................................................................................................................................

Vzhledem k tomu, že se vada na věci projevila do šesti měsíců od koupě, uplatňuji právo na dodání nového produktu z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí ve smyslu § 2161 ve spojení s § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu nebo číslo faktury(nehodící se škrtněte):

.....................................................................