Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku

Mé jméno a příjmení
Má adresa

Můj telefon a e-mail

 

DJURGARDEN s.r.o.

28614089

Mylnářovická 318
Volary, 38451

 

 

V ......, dne ................. 2014

 

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí

 

Vážení,

 

dne ……… jsem ve vaší provozovně ……… (uvést adresu) /ve vašem e-shopu (uvést webovou adresu) zakoupil obuv značky ……… (identifikace zboží). Po jednom měsíci na levé obuvi praskla podešev (popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se vada na věci projevila do šesti měsíců od koupě, uplatňuji právo na dodání nové obuvi (volba práva) z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí ve smyslu § 2161 ve spojení s § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu