Vzor - Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Adresa:

telefon:
e-mail: 

 

 

Příjemce:
DJURGARDEN s.r.o.
28614089
Mylnářovická 318
Volary, 38451


 

V .........................., dne ................. 2017

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Dne ………................. jsem ve vašem e-shopu www.swanson.cz  zakoupil produkty/produkty:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu - výměnu - vrácení peněz* (* nehodící se škrtněte), a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 


Přílohy:

Kopie kupního dokladu nebo číslo faktury(nehodící se škrtněte):

.....................................................................

 

 Bankovní účet č. ………............................................................., pro zaslání částky za reklamované zboží.