Publikováno

Příčiny, rizikové faktory a příznaky chronické bronchitidy

Bronchitida je onemocnění, které způsobuje zánět dýchacích cest, přesněji průdušek. Zánět má za následek produktivní kašel, sípání a celkové potíže s dýcháním.

Existují 2 typy bronchitidy:

  • Chronická bronchitida: Tento typ bronchitidy se vyvíjí časem, je perzistentní a nikdy úplně nezmizí.                                                        
  • Akutní bronchitida: Tato vzniká obvykle po infekci horních cest dýchacích, jako je nachlazení, trvá jen několik dnů nebo týdnů.

Příčiny

Chronická bronchitida se vyvíjí časem. U většiny případů je to výsledek dlouhodobého a častého vystavování dráždivým látkám nebo znečištěnému ovzduší.

Rizikové faktory

Mezi několik potencionálních rizikových faktorů patří:

  • Alergie
  • Rodová zatíženost plicních chorob
  • Astma
  • Dětské respirační onemocnění
  • Kouření (více ohrožené mohou být ženy než muži)
  • Gastroezofageální reflux (refluxní choroba jícnu)

Příznaky

Chronická bronchitida způsobuje stálý produktivní kašel v důsledku zvýšeného počtu hlenu v plicích a dýchacích cestách. Kromě kašle můžete pociťovat dušnost nebo sípat, právě v důsledku zanícení dýchacích cest.

Mezi příznaky patří také: horečka, bolest na hrudi, bolest v krku nebo bolest těla a hlavy.

Prevence

Jednou z prevencí proti bronchitidě je vyhýbat se zakouřenému prostředí, práci s potencionálně nebezpečnými chemikáliemi nebo okolí látek znečišťující ovzduší. Důležitá je také zdravá strava plná vitamínů, jako je ovoce a zelenina, která je doplněna o aktivní životní styl, to může zlepšit celkovou funkci plic.

Tento článek vychází z www.medicalnewstoday.com, kde také naleznete více informací o tomto tématu.

Zdroje: