Publikováno

Pravděpodobná příčina Alzheimerovy choroby zjištěna v nové studii

Pravděpodobná příčina Alzheimerovy choroby zjištěna v nové studii
 • Alzheimerova choroba je celosvětově jednou z nejčastějších forem demence.
 • Australští vědci pomocí myších modelů identifikovali jednu z pravděpodobných příčin Alzheimerovy choroby. Někteří tento objev označují za „průlomový“.
 • Díky studiu hematoencefalické bariéry vědci lépe pochopili, proč a jak Alzheimerova choroba vzniká.
 • Jejich zjištění naznačují potenciální možnosti léčby a prevence tohoto neurodegenerativního onemocnění.

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění postihující části mozku spojené s pamětí, myšlením a jazykem. Její příznaky sahají od mírné ztráty paměti přes neschopnost udržet konverzaci až po dezorientaci v prostředí a změny nálad.

Předchozí výzkum naznačil, že riziko Alzheimerovy choroby u člověka ovlivňují různé faktory – například věk, rodinná anamnéza, strava a faktory životního prostředí.

Australští vědci však nedávno objevili další faktor, který může být zodpovědný za rozvoj tohoto neurodegenerativního onemocnění.

Hlavní autor studie Dr. John Mamo, Ph.D. – významný profesor a ředitel Curtin Health Innovation Research Institute na Curtin University v australském Perthu závěry nového výzkumu.

Řekl: „Abychom našli nové možnosti prevence a léčby Alzheimerovy choroby, musíme pochopit, co vlastně tuto chorobu způsobuje, a to v současné době není zjištěno.“

„Tato studie,“ dodal, „ukazuje, že přehnané množství potenciálně toxických komplexů tuků a bílkovin v krvi může poškodit mikroskopické mozkové cévy zvané kapiláry a následně uniknout do mozku, což způsobí zánět a odumírání mozkových buněk.“

„[Změny] v dietním chování a některých lécích by mohly potenciálně snížit koncentraci těchto toxických komplexů tuk-protein v krvi, [následně] snížit riziko Alzheimerovy choroby nebo [zpomalit] její progresi,“ uzavřel.

Zjištění se objevila v časopise PLOS Biology.

Koncepce studie

Dr. Mamo a jeho tým se snaží odhalit dosud neobjevené příčiny Alzheimerovy choroby. Doufají, že to může naznačit nové cesty výzkumu a nové možnosti léčby tohoto onemocnění.

Ve své nedávné studii vědci použili dva myší modely. Zvířata v testovací skupině geneticky upravili tak, aby jejich játra produkovala lidský amyloid-beta. To je bílkovina, která je součástí toxického komplexu bílkovin a tuků, o němž se vědci domnívali, že může způsobovat Alzheimerovu chorobu. U kontrolní skupiny nebyly provedeny žádné genetické úpravy.

V průběhu času vědci podrobili obě skupiny testu paměti motivované strachem na kognitivní funkce a zaznamenali odpovídající výsledky.

Kromě tohoto testu kognitivních funkcí odebrali vědci myším různé vzorky tkání, včetně vzorků z jater, mozku, plic a dvanácterníku. To mělo sloužit ke studiu vlivu lidského amyloidu-beta na strukturu a funkci těchto tkání.

Při zkoumání vzorků tkání nebo provádění kognitivních testů vědci nevěděli, zda je daná myš z testovací nebo kontrolní skupiny. Tuto informaci se dozvěděli, až když byli připraveni zahájit statistickou analýzu výsledků. Tomuto procesu se říká zaslepení a jedná se o výzkumnou praxi, která pomáhá snížit riziko nevědomého zkreslení.

Co říkají výsledky

Vědci zjistili, že když se bílkoviny amyloidu beta vytvořené v játrech pokusných myší spojily s tuky a dostaly se do mozku, narušily správnou funkci mikroskopických mozkových cév neboli kapilár.

Tato porucha hematoencefalické bariéry vedla k úniku komplexů bílkovin a tuků z krve do mozku, což mělo za následek zánět. Tento zánět se objevil jak u testované, tak u kontrolní skupiny, ale u testované skupiny začal v mnohem mladším věku.

Na rozdíl od kontrolní skupiny byl tento zánět spojen také s výraznou degenerací mozkových buněk myší v testované skupině při zkoumání pod mikroskopem. U kontrolních myší vědci tuto neurodegeneraci pozorovali jen výjimečně a obvykle k ní docházelo v mnohem vyšším věku.

Tým také hodnotil marker neurodegenerace a zjistil, že u testovaných myší je přibližně dvakrát vyšší než u stejně starých myší kontrolních.

Nebylo tedy překvapením, že při testu kognitivních funkcí dosahovaly testovací myši přibližně o polovinu lepších výsledků při uchovávání poznatků než kontrolní skupina.

Tato zjištění naznačují vysvětlení dlouholetých otázek týkajících se role amyloidu beta při vzniku Alzheimerovy choroby.

Warren Harding, předseda správní rady Alzheimer’s WA, prozradil význam výsledků studie. Řekl:

„V souvislosti s tímto tématem je třeba zdůraznit, že se jedná o významný přínos, který se projevuje v tom, že se lidé snaží získat informace, které jim pomohou v boji proti rakovině:

Je třeba provést další studie

Mezi omezení této studie patří skutečnost, že ji výzkumníci prováděli pouze na zvířecích modelech. To znamená, že navzdory slibným výsledkům jsou nutné další studie – zejména na lidech.

Nicméně pochopení toho, jak komplex amyloid-beta-tuk ovlivňuje mozkové kapiláry, může otevřít potenciální možnosti léčby Alzheimerovy choroby nebo zpomalení jejího postupu.

Od studií na myších k léčbě u lidí je samozřejmě ještě dlouhá cesta, ale takový laboratorní výzkum má zásadní význam pro dosažení pokroku potřebného k řešení tohoto závažného a stále častějšího onemocnění.

Zdroje:

PLOS Biology

Publikováno

10 vědecky ověřených doplňků proti úzkosti

doplnky stravy uzkost a deprese

Výzkumy ukazují, že některé doplňky stravy – včetně vitamínů, omega 3 kyselin a bylin – mohou zmírnit projevy úzkosti. Níže je uvedeno top 10 s odkazy na jednotlivé výzkumy.

Úzkost se objevuje v mnoha podobách. Může vypadat jako obavy, strach, panika nebo tíseň.

Podle Anxiety and Depression Association of America, obecná úzkost postihuje až 6,8milionů dospělých. Ostatní poruchy úzkosti zahrnují například panické poruchy a fobie.

Současná léčba úzkosti zahrnuje terapii, léky nebo kombinaci obou. Některé přírodní doplňky, mohou také pomoci s každodenní úzkostí. Ne všechny doplňky jsou však bezpečné nebo účinné.

Přehled

Podle NCCIH, rostlina kava byla populární volbou, než výzkumy potvrdily, že může poškodit játra.

Mučenka pletní je příkladem doplňku na úzkost, který nemá dostatek kvalitních důkazů na podporu tvrzení o svých účincích. Studie, které prokazují účinky mučenky proti úzkosti, mají vážné nedostatky.

Následující doplňky vykazují schopnost zmírnit příznaky úzkosti. Bezpečnost jejich užívání je také podložena vědeckými studiemi.

1. Vitamín D

Vitamín D hraje důležitou roli při regulaci nálady a stejně tak je důležitý pro zdraví nervové soustavy a mozku.

Výzkumy prokázaly souvislost mezi hladinou vitaminu D a depresí. Tvrdí, že užívání doplňků s vitamínem D může pomoci při léčbě tohoto onemocnění.

Některé výzkumy naznačují, že nedostatek vitaminu D může být také spojen s poruchami úzkosti.

Například:

 • studie z roku 2015 uvádí, že lidé s příznaky úzkosti nebo deprese měli v těle nižší hladinu kalcidiolu, vedlejšího produktu rozkladu vitaminu D.
 • studie z roku 2017 zjistila, že užívání doplňků vitaminu D zlepšilo depresi i úzkost u žen s diabetem 2. typu.

Výzkum vztahu mezi úzkostí a vitaminem D přinesl rozporuplné výsledky, takže není v současnosti možné jasně vyvodit spojitost mezi vitamínem D a depresí.

Tělo vytváří vitamin D, když je pokožka vystavena slunečnímu záření, bez aplikace ochranného opalovacího krému. Lidé mohou získat více vitamínu D strávením času na slunci nebo konzumací potravin bohatých na vitamin D – hlavním zdrojem jsou tučné ryby jako losos a makrela – nebo užíváním doplňků vitaminu D.

Vegetariáni a vegani jsou často osobami s nízkou hladinou vitamínu D, jelikož rostlinná strava obsahuje velmi málo vitamínu D.

2. Vitamin B complex

B vitamíny jsou skupina 8 živin, které spolupracují při řízení mnoha procesů v těle, včetně řízení úrovně stresu.

 • studie z roku 2017 poukazuje na fakt, že lidé s nižší hladinou vitmínu B-12 mají větší pravděpodobnost výskytu deprese a úzkosti.
 • studie z roku 2018 zjistila, že lidé, kteří konzumují více potravin bohatých na vitamíny B – v tomto případě pomazánek na bázi droždí – mají lepší odolnost vůči stresu a úzkosti. Větší odolnost byla u skupiny s pomazánkami speciálně obohacenými o vitamín B-12.

Pokud nemáte možnost zvýšit přísun vitamínů B potravinami, je možné tyto přijímat v doplňcích stravy.

Většina populace nemá problém s přísunem vitamínů B, pokud jí pestrou stravu. Pouze vegetariáni a vegani mohou mít problém s nižším přísunem živin, protože vitamín B-12 a B-6 se nachází především v živočišných produktech.

3. Magnézium

Magnézium je důležitý minerál, který potřebuje pro své správní fungování téměř každý systém v těle.

Několik studií také poukazuje na jeho roli při výzkumu úzkosti.

 •  přezkoumání 18 studií z roku 2017 přineslo důkazy o možnosti zmírnit výskyt úzkost u pacientů s jejich náchylností k této nemoci, ale také řadu roporů v těchto studiích.
 • krátká studie z roku 2016 zjistila, že ženy s úzkostí vázanou na premenstruační syndromem mohou příznaky zmírnit užíváním magnézia.

Lidé mohou užívat doplňky stravy obsahující magnézium nebo ho mohou získat konzumací následujících potravin s vysokým obsahem magnézia:

 • pšenice
 • špenát
 • quinoa
 • mandle a kešu oříšky
 • hořká čokoláda
 • černé fazole

Užívání vysokých dávek magnézia může způsobit průjem. Začněte s nižší dávkou, například 100 miligramů (mg). Vyvarujte se překročení 350 mg denně bez souhlasu lékaře.

4. L-theanin

L-theanine je amino kyselina, která se vyskytuje v černém a zeleném čaji. Některé studie naznačují, že se má lehce uklidňující a proti úzkostné účinky.

 • double blind studie z roku 2016 zjistila, že lidé, kteří užívali nápoj obsahující aspoň 200 mg l-theaninu měli nižší stres a hladinu kortisolu po vykonání náročného úkolu než skupina, která užívala placebo.

Začněte užívat nižší dávku l-theaninu. Doplňky stravy většinou obsahují 200mg l-theaninu v kapsli. Lidé by neměli překročit dávku 400 mg denně bez souhlaso ošetřujícího lékaře.

5. Multivitamíny a minerály

I multivitamíny a minerální komplexy mohou pomoci lidem s úzkostí.

 • studie z roku 2019 zjistila, že komplexy, které obsahují následující živiny výrazně snížily úzkost u dospívajících osob: B vitamíny, C vitamín, vápník, magnézium a zinek.
 • studie z roku 2018 zjistila, že multivitamíny mohou prospět osobám s poruchami nálády a úzkostí.

Každá značka multivitamínů a minerálů obsahuje jiné složky, proto důkladně zkontrolujte jejich složení a konzultujte užívání s lékařem.

6. Omega-3 kyseliny

Omega-3 kyseliny se vyskytují v potravinách jako jsou ryby a lněné semínko. Hrají významnou roli pro zdravý mozek.

Tělo tyto kyseliny nedokáže samo vytvořit, proto je lidé musí získávat z potravy.

V roce 2018 proběhla systematická revize a meta-analýza 19 klinických pokusů a zjistila, že užívání Omega 3 kyselin může být prospěšné pro osby trpící úzkostí.

Revizní studie z roku 2018 uvádí, že nízký příjem omega 3 kyselin může vést k rozvoji úzkosti a deprese u jinak zdravých lidí a že užívání těchto suplementů může zvýšit odolnost vůči výskytu těchto zdravotních obtíží.

Omega 3 kyseliny mohou reagovat s určitými léky, například s léky na ředění krve. Lidé by měli užívání Omega3 kyselin konzultovat s lékařem.

7. Kozlík lékařský – valeriánské kapky

Kozlík lékařský je užíván lidmi pro uklidnění již tisíce let.

NCCIH uvádí, že kozlík lékařský je bezpečný pro zdravé dospělé osoby, pro krátkodobé užívání pro potřeby léčby úzkosti.

Nicméně, prozatím neexistují rozsáhlé studie ohledně účinků a bezpečnosti pro dlouhodobé užívání, proto je nutný další výzkum.

 • studie z roku 2017 porovnávala efekt valeriánských kapek a placeba na 49 postmenopausálních ženách a zjistila, že ty, které kapky užívaly měly nižší výskyt úzkosti.
 • studie z roku 2015 prováděná na ženách, podstupujících operace, zjistila, že ženy, které užily valeriánské kapky před zákrokem prkazovaly nižší výskyt úzkosti.

8. Heřmánek

Heřmánek neboli sedmikráska je rostlina, kterou lidé používají pro uklidňující účinky již tisíce let.

NCCIH uvádí, „Některé předběžné studie naznačují, že doplněk stravy s heřmánkem může být užitečný při léčbě GAD– Generalizovaná úzkostná porucha”.

Rovněž uvádějí, že výzkumy o účincích heřmánku jsou prozatím nedostatečné. Hlubší výzkum účinků této rostliny zatím nebyl proveden.

 •  studie z roku 2016 dospěla k závěru, že u lidí, kteří užívali extrakt z heřmánku po dobu 8 týdnů, došlo ke snížení symptomů GAD. Jeho účinky byly srovnatelné s účinky léku proti úzkosti. Účastníci užili 1 500 mg heřmánku denně.
 •  náhodná studie z roku 2016 zjistila, že lidé, kteří užívali 500 mg heřmánkového extraktu třikrát denně, měli méně příznaků GAD než ti, kteří užívali placebo.

Lidé mohou užívat heřmánkové doplňky, užívat heřmánkové éterické oleje nebo pít heřmánkový čaj.

9. Levandule

Někteří lidé mají pocit, že vůně levandule je uvolňující. Důkazy z proběhlých studií ve skutečnosti naznačují, že vůně této rostliny může i pomoci zmírnit úzkost.

NCCIH uvádí, že lidé užívají levandule na úzkost, ale současné výsledky výzkumů jsou protichůdné, proto i zde je potřeba ve výzkumu pokračovat.

 • studie z roku 2015  uvádí, že aplikace levandulového krému na pokožku nebo do koupele nohou pomohla snížit úzkost a stres u těhotných žen.
 • studie z roku 2017 zjistila, že lidé, kteří před operací používali aromaterapii s levandulí, měli nižší úzkost než ti, kteří ji nepoužívali.

Lidé mohou inhalovat levandulový éterický olej pomocí difuzoru. Mohou také aplikovat levandulový éterický olej na pokožku po naředění neutrálním olejem, jako je olivový nebo kokosový olej.

10. Meduňka

Meduňka je bylina s listy s citronovou vůní. Je příbuná mátě a je oblíbená jako uklidňující prostředek.

 • studie z roku 2016 zjistila, že Meduňka neboli Melissa officinalis, zlepšuje příznaky úzkosti a kvalitu spánku.
 • double blind studie z roku 2019 zkoumala pacienty po operaci srdce – bypasu. Ti, kteří užívali tobolky obsahující 1,5 gramu sušené meduňky denně, měli nižší hladinu úzkosti než ti, kteří užívali placebo.

Shrnutí

Pro léčbu úzkosti existuje hodně přípravků na bázi vitamínů a bylin.

Před tím, než je začnete užívat, poraďte se nejdříve se svým lékařem. Neměli by jste přestat užívat léky předepsané lékařem.

Doplňky stravy nejsou jedinou přírodní metodou, jak bojovat s projevy úzkosti. Můžete také zkusit meditaci, jógu, dýchací techniky hlubokého nádechu a pravidelné cvičení.

Zdroje:

Publikováno

Středomořská strava snižuje riziko kognitivních poruch

Nová studie ukázala souvislost mezi dodržováním středomořské diety a snížením kognitivních poruch.

Demence a Alzheimerova porucha

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je demence obecným termínem odkazující na významný kognitivní pokles, hlavně ve stáří. Různé nemoci mohou způsobit demenci, nejčastěji se jedná o Alzheimerovu chorobu.

V začínajícím stádiu Alzheimerovy choroby může dojít ke ztrátě paměti nebo změnám v chování. Jak se nemoc vyvíjí, mohou se dostavit potíže s pohybem a výrazné výpadky paměti, například neschopnost rozpoznat členy rodiny nebo blízké přátele. V pokročilém stádiu Alzheimerovy choroby může být osoba neschopna komunikovat a je většinou zcela závislá na jiných lidech a jejich péči.

V současné době neexistuje žádný lék, který by dokázal Alzheimerovu chorobu úplně vyléčit. V důsledku toho jsou nové poznatky, které by mohly zpomalit nebo oddálit nástup kognitivních poruch, velmi cenné.

Středomořská strava

Autoři studie chtěli prozkoumat možnou roli středomořské stravy v boji proti demenci.

Podle článku z roku 2017 v časopise Nutrition Today výzkum ukázal, že středomořská strava má řadu zdravotních benefitů. Snižuje riziko kardiovaskulárních chorob, cukrovky, rakoviny prsu a střev, zánětlivé onemocnění střev a neurodegenerativních onemocnění, jako jsou např. Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. 

Základ středomořské stravy tvoří čerstvé ovoce a zelenina (do salátů nebo jako příloha k masu), celozrnné potraviny, semínka, ořechy a olivový olej, který je hlavním zdrojem tuků. Důležité jsou také ryby, které jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny a mohou v těle zabraňovat zánětu nebo také pomáhat snižovat riziko mrtvice a srdečního selhání.

Snížené riziko kognitivních poruch

Autoři také poznamenávají, že studie měla určitá omezení. 

Může se například jednat o to, že lidé dodržující středomořskou dietu jsou obecně fyzicky aktivnější. To může snižovat riziko různých závažných zdravotních onemocnění. Výzkum přesto přispívá k rostoucímu množství důkazů o tom, že středomořská strava opravdu může zlepšit vaše zdraví.

Tento článek vychází z www.medicalnewstoday.com, kde také naleznete více informací o tomto tématu.

Zdroje:

 • https://www.nei.nih.gov/research/clinical-trials/age-related-eye-disease-studies-aredsareds2
 • https://dx.doi.org/10.1097%2FNT.0000000000000228
 • https://www.cdc.gov/aging/dementia/index.html