Publikováno Napsat komentář

Smyslovém přetížení


Senzorické přetížení je nadměrná stimulace jednoho nebo více z pěti smyslů těla, kterými jsou hmat, zrak, sluch, čich a chuť.

Senzorické přetížení může postihnout kohokoli, ale běžně se vyskytuje u pacientů s autismem, posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), poruchou senzorického zpracování a některými dalšími stavy.

Co je to?


Mezi běžné příznaky smyslového přetížení patří pocit nepohodlí, ztráta pozornosti a neschopnost ignorovat hlasité zvuky.
Senzorické přetížení nastane, když je jeden nebo více z pěti smyslů těla přetížen. Může se to stát například v přeplněné restauraci, když je rádio příliš hlasité, nebo když má kolemjdoucí silně vonící parfém.

V těchto situacích mozek dostává příliš mnoho informací, aby je mohl správně zpracovat. Senzorické přetížení vede k pocitům nepohodlí, které se pohybují od mírného po intenzivní.

Každý v určitém okamžiku svého života prožívá smyslové přetížení. Některé děti a dospělí to však zažívají pravidelně. Pro tyto jednotlivce mohou být každodenní situace náročné.

I návštěva školní nebo kancelářské jídelny může vést ke smyslovému přetížení. Zvuky lidí, kteří hlasitě mluví, silný pach jídla a blikající zářivky, mohou vyvolat pocity ohromení a nepohodlí.

Příznaky


Příznaky smyslového přetížení se u jednotlivých osob liší. Někteří lidé mohou být například citlivější na zvuk, zatímco jiní mohou mít problémy s odlišnou strukturou.

Mezi běžné příznaky patří:

 • neschopnost ignorovat hlasité zvuky, silné pachy nebo jiné typy senzorických vstupů
 • pocit nepohodlí
 • úzkost a strach
 • extrémní citlivost na oblečení nebo jiné textury
 • pocit ohromení nebo rozrušení
 • podrážděnost
 • ztráta pozornosti
 • neklid
 • stres

U dětí mohou následující příznaky naznačovat smyslové přetížení:

 • úzkost, podrážděnost a neklid
 • vyhýbání se konkrétním místům nebo situacím
 • zavírání očí
 • zakrývání obličeje
 • pláč
 • položení rukou přes uši
 • neschopnost konverzovat s ostatními nebo se s nimi spojit
 • útěk z konkrétních míst nebo situací

Příčiny


Senzorické přetížení nastává, když se mozek snaží neúspěšně interpretovat, upřednostnit nebo jinak zpracovat senzorické vstupy. Poté vyšle signál tělu, že je čas tyto senzorické vstupy opustit. Tato zpráva vyvolává pocity nepohodlí a paniky.

U některých lidí, kteří pravidelně pociťují senzorické přetížení, jako jsou lidé s poruchou senzorického zpracování, může existovat biologický základ pro tyto problémy se zpracováním.

Jedna studie naznačuje, že děti s poruchou smyslového zpracování mají kvantifikovatelné rozdíly ve struktuře mozku. Vědci naznačují, že to ukazuje na biologický základ problémů se smyslovým zpracováním.

Ne každý, kdo prožívá smyslové přetížení, však bude mít tyto strukturální rozdíly.

Děti a smyslové přetížení


Zpráva z roku 2018 uvádí, že 1 ze 6 dětí má potíže se smyslovým zpracováním. V určitých skupinách se prevalence pohybuje od 80% do 100%. Mezi tyto skupiny patří děti s:

 • poruchou autistického spektra
 • fetální alkoholový syndrom
 • Downův syndrom

Senzorické přetížení u dětí může být obtížné rozpoznatelné, zvláště pokud se nevyskytuje žádný společný prvek.

Rodiče a pečovatelé mohou příznaky přisuzovat „špatnému chování“, protože to může způsobit, že děti utíkají od určitých situací, schválně vyvolávají záchvaty vzteku nebo jsou podrážděné a neklidné.

U dětí, které nemají jiné zdravotní problémy, může jednoduše dojít ke smyslovému přetížení, protože se mozek stále vyvíjí.

Rodiče a pečovatelé by se měli naučit rozpoznávat spouštěče a příznaky smyslového přetížení u dětí. Rychlá akce může snížit dopad na dítě a pomoci zvládnout jeho reakce.

Přidružené zdravotní problémy

Nemoci, které mají souvislost se smyslovým přetížením, zahrnují:

Autismus


Autisté běžně vnímají senzorické vstupy odlišně. Podle Autism Speaks v roce 2013 přidala Americká psychiatrická asociace citlivost na senzorické vstupy do seznamu diagnostických kritérií pro autismus.

Porucha hyperaktivity s deficitem pozornosti (ADHD)


U lidí s ADHD smyslové vstupy soutěží o pozornost v mozku, což může vyvolat smyslové přetížení.

Nezisková organizace Understood.org naznačuje, že některé typy senzorických informací, jako je struktura jídla nebo pocit z oděvu, pravděpodobně způsobí senzorické přetížení u osob s ADHD.

PTSD


PTSD způsobuje, že lidé jsou přecitlivělí na své okolí, což může vést ke smyslovému přetížení.

Porucha senzorického zpracování


K této neurologické poruše dochází, když smyslové informace, které osoba obdrží, způsobí, že reagují odlišně od někoho, kdo nemá problémy se smyslovým zpracováním.

Ostatní


Lidé s některými jinými onemocněními mohou mít větší pravděpodobnost smyslového přetížení než běžná populace. Mezi tyto další nemoci patří:

 • syndrom chronické únavy
 • fibromyalgie
 • roztroušená skleróza (MS)
 • Touretteův syndrom

Diagnóza


Protože smyslové přetížení není oficiální poruchou, není možné získat formální diagnózu.

Mnoho lékařů a zdravotnických pracovníků však uznává smyslové přetížení, zejména u autistů a těch, kteří mají ADHD a další související nemoci.

Než budete mluvit s lékařem o senzorickém přetížení, může být užitečné, aby si osoba vedla deník všech příznaků a spouštěčů senzorického přetížení.

Spouštěče mohou zahrnovat specifické podněty, jako jsou hlasité zvuky a jasná světla, stejně jako faktory, jako je únava a dehydratace.

Lékař pravděpodobně položí několik otázek ohledně spouštěčů a událostí kolem epizod smyslového přetížení.

Léčba


Neexistuje žádná specifická léčba smyslového přetížení. Obecně je cílem pomoci lidem s častými epizodami smyslového přetížení, aby byli schopni plánovat je a zvládat své reakce.

Pracovní terapie může být užitečná pro děti, které trpí smyslovým přetížením. Pracovní terapeuti mohou lidem pomoci provádět změny v jejich prostředí, aby se minimalizovala frekvence nebo závažnost smyslového přetížení.

Léky na přidružené nemoci mohou také snížit senzorické přetížení.

U autistů může být například užitečná léčba aripiprazolem (Abilify).

Mnoho lidí zvládne epizody smyslového přetížení pomocí specifických technik a domácí péče.

Jednotlivci mohou vyzkoušet:

 • vedení deníku příznaků a spouštěčů smyslového přetížení
 • pokud je to možné, vyhýbejte se spouštěčům smyslového přetížení, jako jsou hlasité koncerty nebo události s blikajícími světly
 • požádejte ostatní, aby pomohli snížit senzorické vjemy, například ztlumením jasných světel nebo otevřením okna, pokud jsou přítomny silné pachy
 • identifikace bezpečných prostor k úniku, když dojde ke smyslovému přetížení ve škole, v práci nebo na jiných místech
 • zůstat poblíž východu na koncertě nebo večírku, aby bylo možné v případě potřeby snadno odejít
 • mluvit s učiteli, kolegy, přáteli a dalšími o smyslovém přetížení a žádat o jejich podporu při snižování smyslových vstupů
 • pravidelné přestávky a dostatek odpočinku a spánku
 • pít hodně vody a jíst vyváženou stravu

Děti


Pokud jde o děti se smyslovým přetížením, rodiče a pečovatelé mohou:

 • pomoci dítěti vyhnout se spouštěcím situacím
 • naučit dítě slova, aby vysvětlilo, co se děje a jaké to je
 • ověřit pocity a zkušenosti dítěte
 • informovat učitele o možnosti smyslového přetížení a požádat o jejich podporu
 • vyhledat pomoc u lékaře, pracovního terapeuta nebo jiného odborníka

Souhrn

Senzorické přetížení se může stát komukoli, ale je častější u autistů a lidí s ADHD, PTSD a určitými dalšími nemocemi.

Způsobuje pocity nepohodlí a ohromení. Oddálení od zdrojů smyslového vstupu, jako jsou hlasité zvuky nebo silné pachy, může tyto pocity snížit.

Lidé, kteří mají pravidelné epizody smyslového přetížení, by měli navštívit svého lékaře. Lékař může poskytnout podporu a doporučit léčbu nebo techniky léčby. Může také určit, zda existuje zdravotní stav, který vyžaduje léčbu.

Publikováno

10 vědecky ověřených doplňků proti úzkosti

doplnky stravy uzkost a deprese

Výzkumy ukazují, že některé doplňky stravy – včetně vitamínů, omega 3 kyselin a bylin – mohou zmírnit projevy úzkosti. Níže je uvedeno top 10 s odkazy na jednotlivé výzkumy.

Úzkost se objevuje v mnoha podobách. Může vypadat jako obavy, strach, panika nebo tíseň.

Podle Anxiety and Depression Association of America, obecná úzkost postihuje až 6,8milionů dospělých. Ostatní poruchy úzkosti zahrnují například panické poruchy a fobie.

Současná léčba úzkosti zahrnuje terapii, léky nebo kombinaci obou. Některé přírodní doplňky, mohou také pomoci s každodenní úzkostí. Ne všechny doplňky jsou však bezpečné nebo účinné.

Přehled

Podle NCCIH, rostlina kava byla populární volbou, než výzkumy potvrdily, že může poškodit játra.

Mučenka pletní je příkladem doplňku na úzkost, který nemá dostatek kvalitních důkazů na podporu tvrzení o svých účincích. Studie, které prokazují účinky mučenky proti úzkosti, mají vážné nedostatky.

Následující doplňky vykazují schopnost zmírnit příznaky úzkosti. Bezpečnost jejich užívání je také podložena vědeckými studiemi.

1. Vitamín D

Vitamín D hraje důležitou roli při regulaci nálady a stejně tak je důležitý pro zdraví nervové soustavy a mozku.

Výzkumy prokázaly souvislost mezi hladinou vitaminu D a depresí. Tvrdí, že užívání doplňků s vitamínem D může pomoci při léčbě tohoto onemocnění.

Některé výzkumy naznačují, že nedostatek vitaminu D může být také spojen s poruchami úzkosti.

Například:

 • studie z roku 2015 uvádí, že lidé s příznaky úzkosti nebo deprese měli v těle nižší hladinu kalcidiolu, vedlejšího produktu rozkladu vitaminu D.
 • studie z roku 2017 zjistila, že užívání doplňků vitaminu D zlepšilo depresi i úzkost u žen s diabetem 2. typu.

Výzkum vztahu mezi úzkostí a vitaminem D přinesl rozporuplné výsledky, takže není v současnosti možné jasně vyvodit spojitost mezi vitamínem D a depresí.

Tělo vytváří vitamin D, když je pokožka vystavena slunečnímu záření, bez aplikace ochranného opalovacího krému. Lidé mohou získat více vitamínu D strávením času na slunci nebo konzumací potravin bohatých na vitamin D – hlavním zdrojem jsou tučné ryby jako losos a makrela – nebo užíváním doplňků vitaminu D.

Vegetariáni a vegani jsou často osobami s nízkou hladinou vitamínu D, jelikož rostlinná strava obsahuje velmi málo vitamínu D.

2. Vitamin B complex

B vitamíny jsou skupina 8 živin, které spolupracují při řízení mnoha procesů v těle, včetně řízení úrovně stresu.

 • studie z roku 2017 poukazuje na fakt, že lidé s nižší hladinou vitmínu B-12 mají větší pravděpodobnost výskytu deprese a úzkosti.
 • studie z roku 2018 zjistila, že lidé, kteří konzumují více potravin bohatých na vitamíny B – v tomto případě pomazánek na bázi droždí – mají lepší odolnost vůči stresu a úzkosti. Větší odolnost byla u skupiny s pomazánkami speciálně obohacenými o vitamín B-12.

Pokud nemáte možnost zvýšit přísun vitamínů B potravinami, je možné tyto přijímat v doplňcích stravy.

Většina populace nemá problém s přísunem vitamínů B, pokud jí pestrou stravu. Pouze vegetariáni a vegani mohou mít problém s nižším přísunem živin, protože vitamín B-12 a B-6 se nachází především v živočišných produktech.

3. Magnézium

Magnézium je důležitý minerál, který potřebuje pro své správní fungování téměř každý systém v těle.

Několik studií také poukazuje na jeho roli při výzkumu úzkosti.

 •  přezkoumání 18 studií z roku 2017 přineslo důkazy o možnosti zmírnit výskyt úzkost u pacientů s jejich náchylností k této nemoci, ale také řadu roporů v těchto studiích.
 • krátká studie z roku 2016 zjistila, že ženy s úzkostí vázanou na premenstruační syndromem mohou příznaky zmírnit užíváním magnézia.

Lidé mohou užívat doplňky stravy obsahující magnézium nebo ho mohou získat konzumací následujících potravin s vysokým obsahem magnézia:

 • pšenice
 • špenát
 • quinoa
 • mandle a kešu oříšky
 • hořká čokoláda
 • černé fazole

Užívání vysokých dávek magnézia může způsobit průjem. Začněte s nižší dávkou, například 100 miligramů (mg). Vyvarujte se překročení 350 mg denně bez souhlasu lékaře.

4. L-theanin

L-theanine je amino kyselina, která se vyskytuje v černém a zeleném čaji. Některé studie naznačují, že se má lehce uklidňující a proti úzkostné účinky.

 • double blind studie z roku 2016 zjistila, že lidé, kteří užívali nápoj obsahující aspoň 200 mg l-theaninu měli nižší stres a hladinu kortisolu po vykonání náročného úkolu než skupina, která užívala placebo.

Začněte užívat nižší dávku l-theaninu. Doplňky stravy většinou obsahují 200mg l-theaninu v kapsli. Lidé by neměli překročit dávku 400 mg denně bez souhlaso ošetřujícího lékaře.

5. Multivitamíny a minerály

I multivitamíny a minerální komplexy mohou pomoci lidem s úzkostí.

 • studie z roku 2019 zjistila, že komplexy, které obsahují následující živiny výrazně snížily úzkost u dospívajících osob: B vitamíny, C vitamín, vápník, magnézium a zinek.
 • studie z roku 2018 zjistila, že multivitamíny mohou prospět osobám s poruchami nálády a úzkostí.

Každá značka multivitamínů a minerálů obsahuje jiné složky, proto důkladně zkontrolujte jejich složení a konzultujte užívání s lékařem.

6. Omega-3 kyseliny

Omega-3 kyseliny se vyskytují v potravinách jako jsou ryby a lněné semínko. Hrají významnou roli pro zdravý mozek.

Tělo tyto kyseliny nedokáže samo vytvořit, proto je lidé musí získávat z potravy.

V roce 2018 proběhla systematická revize a meta-analýza 19 klinických pokusů a zjistila, že užívání Omega 3 kyselin může být prospěšné pro osby trpící úzkostí.

Revizní studie z roku 2018 uvádí, že nízký příjem omega 3 kyselin může vést k rozvoji úzkosti a deprese u jinak zdravých lidí a že užívání těchto suplementů může zvýšit odolnost vůči výskytu těchto zdravotních obtíží.

Omega 3 kyseliny mohou reagovat s určitými léky, například s léky na ředění krve. Lidé by měli užívání Omega3 kyselin konzultovat s lékařem.

7. Kozlík lékařský – valeriánské kapky

Kozlík lékařský je užíván lidmi pro uklidnění již tisíce let.

NCCIH uvádí, že kozlík lékařský je bezpečný pro zdravé dospělé osoby, pro krátkodobé užívání pro potřeby léčby úzkosti.

Nicméně, prozatím neexistují rozsáhlé studie ohledně účinků a bezpečnosti pro dlouhodobé užívání, proto je nutný další výzkum.

 • studie z roku 2017 porovnávala efekt valeriánských kapek a placeba na 49 postmenopausálních ženách a zjistila, že ty, které kapky užívaly měly nižší výskyt úzkosti.
 • studie z roku 2015 prováděná na ženách, podstupujících operace, zjistila, že ženy, které užily valeriánské kapky před zákrokem prkazovaly nižší výskyt úzkosti.

8. Heřmánek

Heřmánek neboli sedmikráska je rostlina, kterou lidé používají pro uklidňující účinky již tisíce let.

NCCIH uvádí, „Některé předběžné studie naznačují, že doplněk stravy s heřmánkem může být užitečný při léčbě GAD– Generalizovaná úzkostná porucha”.

Rovněž uvádějí, že výzkumy o účincích heřmánku jsou prozatím nedostatečné. Hlubší výzkum účinků této rostliny zatím nebyl proveden.

 •  studie z roku 2016 dospěla k závěru, že u lidí, kteří užívali extrakt z heřmánku po dobu 8 týdnů, došlo ke snížení symptomů GAD. Jeho účinky byly srovnatelné s účinky léku proti úzkosti. Účastníci užili 1 500 mg heřmánku denně.
 •  náhodná studie z roku 2016 zjistila, že lidé, kteří užívali 500 mg heřmánkového extraktu třikrát denně, měli méně příznaků GAD než ti, kteří užívali placebo.

Lidé mohou užívat heřmánkové doplňky, užívat heřmánkové éterické oleje nebo pít heřmánkový čaj.

9. Levandule

Někteří lidé mají pocit, že vůně levandule je uvolňující. Důkazy z proběhlých studií ve skutečnosti naznačují, že vůně této rostliny může i pomoci zmírnit úzkost.

NCCIH uvádí, že lidé užívají levandule na úzkost, ale současné výsledky výzkumů jsou protichůdné, proto i zde je potřeba ve výzkumu pokračovat.

 • studie z roku 2015  uvádí, že aplikace levandulového krému na pokožku nebo do koupele nohou pomohla snížit úzkost a stres u těhotných žen.
 • studie z roku 2017 zjistila, že lidé, kteří před operací používali aromaterapii s levandulí, měli nižší úzkost než ti, kteří ji nepoužívali.

Lidé mohou inhalovat levandulový éterický olej pomocí difuzoru. Mohou také aplikovat levandulový éterický olej na pokožku po naředění neutrálním olejem, jako je olivový nebo kokosový olej.

10. Meduňka

Meduňka je bylina s listy s citronovou vůní. Je příbuná mátě a je oblíbená jako uklidňující prostředek.

 • studie z roku 2016 zjistila, že Meduňka neboli Melissa officinalis, zlepšuje příznaky úzkosti a kvalitu spánku.
 • double blind studie z roku 2019 zkoumala pacienty po operaci srdce – bypasu. Ti, kteří užívali tobolky obsahující 1,5 gramu sušené meduňky denně, měli nižší hladinu úzkosti než ti, kteří užívali placebo.

Shrnutí

Pro léčbu úzkosti existuje hodně přípravků na bázi vitamínů a bylin.

Před tím, než je začnete užívat, poraďte se nejdříve se svým lékařem. Neměli by jste přestat užívat léky předepsané lékařem.

Doplňky stravy nejsou jedinou přírodní metodou, jak bojovat s projevy úzkosti. Můžete také zkusit meditaci, jógu, dýchací techniky hlubokého nádechu a pravidelné cvičení.

Zdroje:

Publikováno

Magnézium – účinky a užívání

magnézium účinky a užívání

Na co se užívá magnézium?

 • přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
 • přispívá k elektrolytické rovnováze
 • přispívá k normálnímu energetickému metabolismu
 • přispívá k normální činnosti nervové soustavy
 • přispívá k normální činnosti svalů
 • přispívá k normální syntéze bílkovin
 • přispívá k normální psychické činnosti
 • přispívá k udržení normálního stavu kostí
 • přispívá k udržení normálního stavu zubů
 • podílí se na procesu dělení buněk

Magnézium a průjem

Některé formy hořčíku mohou způsobit zvýšenou peristaltiku střev, což je přirozený jev, mnohdy ve zdravotnictví i využívaná záměrně.

Nejsilnější projevy průjmu při užívání hořčíku se projevu především u varianty v citrátové formě.  V případě, že se průjem objeví, je potřeba snížit jeho dávku nebo přejít na jinou formu hořčíku, například magnézium oxid nebo magnézium glycinát.

Snižuje magnézium vysoký tlak?

Především v USA probíhají studie a klinické testy ohledně možnosti využití hořčíku pro snížení krevního tlaku. Ačkoliv se v průběhu těchto testů projevilo snížení krevního tlaku při užívání denní dávky 300mg hořčíku, samotná AHA (American Heart Asocition)  uvádí, že tohoto efektu, kdy hořčík zprůchodňuje cévní systém a tím zvyšuje krevní průtok a snižuje tak tlak, lze dosáhnout i zdravou stravou bez suplementace doplňky stravy.

Magnézium a vápník

Vápník je samozřejmě důležitý pro tvorbu kostí. Stejně důležitou roli při tvorbě kostí má i magnézium, které vytváří hustší kostní dřeň, zlepšuje formaci kostí na molekulární úrovni a  snižuje tak riziko osteoporoózy, především u žen v menopauze.

Magnézium vytváří zdravé kosti přímo i nepřímo. Protože také reguluje vstřebávání vápníku a vitamínu D3, což jsou další dva důležité prvky pro zdravé kosti.

Magnézium a vitamín B6

Podobné vedlejší účinky, jako má hořčík, může u citlivých jedinců vyvolat i vitamin B6. Těmi hlavními jsou nadýmání, křeče a průjem. Jsou to účinky poměrně známé a nejsou považovány za nežádoucí účinky. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) by se průjmy neměly objevit, pokud uživatel nepřekročí v doplňku stravy dávku 250 mg/den.

Magnézium dávkování

DDD je stanovena na 300 mg denně. Tato hodnota může být vyšší například v těhotenství.

Jaké jsou projevy nedostatku magnézia?

Nízká hladina hořčíku v těle se nazývá hypomagnezémie. Pokud není nízká hladina léčena, může následně způsobit nízkou hladinu vápníku a draslíku v těle, protože nedochází k jejich ukládání. Jelikož je hořčík důležitý pro zpracování vápníku v těle, je nepostradatelný i pro správný vývoj kostí a zubů. Nedostatek hořčíku se může projevit také zvýšením podrážděnosti a únavy (řídí uvolňování energie z glukózy). Může se objevit deprese, svalové křeče, v případě těhotenství i tvrdnutí břicha.

Co způsobuje nízkou hladinu magnézia v těle

Nejprostším důvodem může být špatná životospráva, nicméně nejčastějšími důvody hypomagnezémie jsou:

 • Alkoholismus – zvýšená spotřeba alkoholu vede k nerovnováze elektrolytů v těle a tím také k vyššímu vylučování hořčíku
 • Těhotenství a kojení – nastávají a kojící matky mají vyšší spotřebu hořčíku, proto mají také častěji jeho hladinu nižší
 • Průjem – chronický průjem může, stejně jako alkoholismus, vést k nerovnováze elektrolytů a tím k většímu vylučování hořčíku. Například lidé s Crohnovou chorobou jsou k tomuto stavu náchylnější.
 • Věk – s věkem se snižuje schopnost absorbovat hořčík.
 • Diabetes – Vysoká hladina glukózy v ledvinách, může způsobit nadměrné vylučování hořčíku z těla. Lidé s Diabetes 2 a intolerancí na inzulín si mohou vytvořit chronickou nedostatečnost hořčíku.
 • Selhání orgánů – především selhání ledvin může zapříčinit vysoké vylučování hořčíku z těla.

Magnézium v potravinách

Přirozenými zdroji hořčíku jsou banány, mandle, ořechy, tmavá listová zelenina, živočišné bílkoviny ale i čokoláda.

Magnézium v těhotenství

V těhotenství dochází k vyšší spotřebě hořčíku i jeho vylučování z těla. Je proto doporučena vyšší denní dávka, ideálně na pokyn lékaře. Magnézium se ve vysokých dávkách také předepisuje pokud tzv. „tvrdne břicho“ v prvním a druhém trimestru. V okamžiku blížícího se porodu, nejpozději však v průběhu 38.týdne je doporučené hořčík vysadit, jelikož tvrdnutí břicha a další symptomy nadcházejícího porodu jsou již žádané.

Zdroje:

Publikováno

Nový lék na schizofrenii?

Nová studie se zaměřuje na další možnost léčby schizofrenie.

Schizofrenie je duševní onemocnění, které může výrazně změnit vaše vnímání reality. Odhaduje se, že ve Spojených státech amerických žije až 2,4 mil. lidí se schizofrenií. Schizofrenie se projevuje například klamnými představami, vizuálními halucinacemi, problémy s uspořádáním myšlenek nebo slyšením neexistujících hlasů. 

Současný stav

Přestože se o duševním zdraví začíná mluvit více otevřeně, stále je kolem schizofrenie velké stigma. Jednou z iniciativ, které se snaží o duševním zdraví informovat, je například Měsíc duševního zdraví v USA nebo Týdny pro duševní zdraví v České republice, jejichž cílem je přiblížit lidem důležitost duševního zdraví. 

Život se schizofrenií může být pro člověka velmi náročný a léčba je docela omezená. Nejčastěji se schizofrenie léčí antipsychotiky, která jsou u mnoha pacientů neúčinná. 

Nová studie z RIKEN Centra pro vědu o mozku (CBS) v Japonsku by však mohla otevřít nový směr pro vývoj léků – ten, který se týká změn lipidového metabolismu.

Deficit bílé hmoty

Studie se zaměřuje na bílou hmotu (substantia alba), část mozku tvořenou axony, které přenášejí nervové impulzy mezi neurony. Výzkum identifikoval snížení této bílé hmoty u lidí se schizofrenií. 

Bílá hmota získala své jméno podle svojí barvy, která je způsobena lipidově hustými myelinovými pochvy obklopují axony, což usnadňuje rychlé vedení nervových impulzů. Ztráta myelinu je spojena s řadou neurologických onemocnění, zejména s roztroušenou sklerózou.

Interdisciplinární přístup

Tým studie zjistil, že hladiny sfingolipidu zvaného S1P byly nižší u lidí se schizofrenií než u lidí bez této choroby. Úrovně byly nižší v oblasti mozku zvané corpus callosum – největší sbírka bílé hmoty v mozku, která spojuje jeho dvě hemisféry. Abnormality v této oblasti mohou vést k nepravidelné komunikaci mezi neurony.

Další experimenty naznačují, že problém nemusí být způsoben narušenou produkcí S1P, ale abnormální degradací tohoto lipidu. Pokud je tomu tak, mohlo by to pomoci s vývojem nových léků na schizofrenii, doufá tým studie.

Tento článek vychází z www.medicalnewstoday.com, kde také naleznete více informací o tomto tématu.