Publikováno

Víte co je mozková mlha a co má společného s depresí?

Deprese může způsobit řadu příznaků, včetně kognitivních změn, které lidé běžně označují jako mozkovou mlhu. 

Co je mozková mlha?

Lidé obecně používají termín mozková mlha k popisu řady kognitivních příznaků spojených s depresí. 

Odborníci propojili mnoho kognitivních symptomů s depresí, většina z nich je spojena s narušením paměti, pozornosti a rychlosti zpracování informací. 

Ve studii v CNS Spectrums lidé s velkou depresivní poruchou (MDD) uváděli, že zažívali kognitivní příznaky, které zahrnují potíže s: 

 • Zapamatováním slov
 • Rozhodováním a prioritizováním cílů 
 • Udržování myšlenek a soustředěností
 • Přemýšlením a rychlím reagováním
 • Učením nových dovedností a informací

Deprese může také zvyšovat pravděpodobnost, že lidé budou interpretovat informace negativně a soustředit se na nepříznivá fakta nebo události, což může vést k nízkému sebevědomí, frustraci a negativní perspektivě.

Jak deprese způsobuje mozkovou mlhu?

Vědci stále zjišťují, jak deprese způsobuje kognitivní příznaky a do jaké míry.

Snížení úrovně nebo účinnosti specifických neurotransmiterů může ovlivnit příznaky mozkové mlhy. Mezi tyto neurotransmitery patří:

 • Serotonin (5-hydroxytryptamin [5-HT])
 • Glutamát
 • Acetylcholin
 • Dopamin
 • Kyselina gama-aminomáselná (GABA)

Deprese a související mozkovou mlhu může zažít každý, nezáleží na věku ani pohlaví, ačkoliv obvykle se objevuje až v dospělosti.

Vědci si myslí, že deprese se vyvíjí v důsledku kombinace genetických, environmentálních, fyziologických a biologických faktorů.

Mezi běžné rizikové faktory deprese v současnosti patří:

 • Traumata
 • Velmi vážný nebo chronický stres
 • Velké životní změny
 • Chronické nebo omezující fyzické nebo duševní onemocnění
 • Některé léky

Shrnutí

Dopad a rozsah kognitivních příznaků spojených s depresí stále není dobře znám. Přetrvávání kognitivních příznaků však může snížit kvalitu života, bránit zotavení z deprese a zvýšit riziko relapsu.

Lidé, kteří si myslí, že trpí mozkovou mlhou, by si měli promluvit se svým lékařem a prodiskutovat s ním možnosti, jak tento problém řešit. 

Tento článek vychází z www.medicalnewstoday.com, kde také naleznete více informací o tomto tématu.

Zdroje: