Publikováno

Nový lék na schizofrenii?

Nová studie se zaměřuje na další možnost léčby schizofrenie.

Schizofrenie je duševní onemocnění, které může výrazně změnit vaše vnímání reality. Odhaduje se, že ve Spojených státech amerických žije až 2,4 mil. lidí se schizofrenií. Schizofrenie se projevuje například klamnými představami, vizuálními halucinacemi, problémy s uspořádáním myšlenek nebo slyšením neexistujících hlasů. 

Současný stav

Přestože se o duševním zdraví začíná mluvit více otevřeně, stále je kolem schizofrenie velké stigma. Jednou z iniciativ, které se snaží o duševním zdraví informovat, je například Měsíc duševního zdraví v USA nebo Týdny pro duševní zdraví v České republice, jejichž cílem je přiblížit lidem důležitost duševního zdraví. 

Život se schizofrenií může být pro člověka velmi náročný a léčba je docela omezená. Nejčastěji se schizofrenie léčí antipsychotiky, která jsou u mnoha pacientů neúčinná. 

Nová studie z RIKEN Centra pro vědu o mozku (CBS) v Japonsku by však mohla otevřít nový směr pro vývoj léků – ten, který se týká změn lipidového metabolismu.

Deficit bílé hmoty

Studie se zaměřuje na bílou hmotu (substantia alba), část mozku tvořenou axony, které přenášejí nervové impulzy mezi neurony. Výzkum identifikoval snížení této bílé hmoty u lidí se schizofrenií. 

Bílá hmota získala své jméno podle svojí barvy, která je způsobena lipidově hustými myelinovými pochvy obklopují axony, což usnadňuje rychlé vedení nervových impulzů. Ztráta myelinu je spojena s řadou neurologických onemocnění, zejména s roztroušenou sklerózou.

Interdisciplinární přístup

Tým studie zjistil, že hladiny sfingolipidu zvaného S1P byly nižší u lidí se schizofrenií než u lidí bez této choroby. Úrovně byly nižší v oblasti mozku zvané corpus callosum – největší sbírka bílé hmoty v mozku, která spojuje jeho dvě hemisféry. Abnormality v této oblasti mohou vést k nepravidelné komunikaci mezi neurony.

Další experimenty naznačují, že problém nemusí být způsoben narušenou produkcí S1P, ale abnormální degradací tohoto lipidu. Pokud je tomu tak, mohlo by to pomoci s vývojem nových léků na schizofrenii, doufá tým studie.

Tento článek vychází z www.medicalnewstoday.com, kde také naleznete více informací o tomto tématu.