Alzheimer / Demence

Alzheimerova choroba je celosvětově jednou z nejčastějších forem demence.
Australští vědci pomocí myších modelů identifikovali jednu z pravděpodobných příčin Alzheimerovy choroby. Někteří tento objev označují za „průlomový“.
Díky studiu hematoencefalické bariéry vědci lépe pochopili, proč a jak Alzheimerova choroba vzniká.
Jejich zjištění naznačují potenciální možnosti léčby a prevence tohoto neurodegenerativního onemocnění.

TOP