GDPR

GDPR a souhlas zákazníka

Souhlas nesmíme požadovat tam, kde nám zpracování umožňuje samotné GDPR, to znamená například vytvoření kupní smlouvy (samotný vznik objednávky, který se řídí českým právem).
Ačkoliv po Vás souhlas nepotřebujeme, stejně Vám musíme sdělit, při vytváření objednávky, že tyto data sbíráme, pro jaké účely a kdo s nimi bude zacházet a tato informace musí být obsažena například v obchodních podmínkách.

Při objednávce zboží je nutné zákazníka informovat o tom, že zpracováváme jeho osobní údaje. Podrobně jsou náležitosti dané informace stanoveny v čl. 12 GDPR či ust. § 11 zákona o ochraně osobních údajů – ve zkratce jde o informování o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, po jakou dobu budou osobní údaje uchovávány (v našem případě max. 10 let – je možné, že se v budoucnu objeví spory, reklamace, apod., proto je v našem oprávněném zájmu dané osobní údaje uchovávat s tím, že po uplynutí této doby je nutné osobní údaje zlikvidovat), dále je zákazník informován o Svých právech: např. o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů či např. právu požadovat výmaz osobních údajů.

Souhlas musíme požadovat tam, kde sbíráme Vaše data, které by Vás mohly identifikovat a zároveň neslouží k vytvoření kupní smlouvy. V našem konkrétním případě se jedná o sběr emailových adres pro Seznamy naskladnění.

Nemusíme žádat o Váš souhlas

Ze zákona může kupní smlouva vzniknout pouze na základě identifikace „prodávajícího“ a klienta „zákazníka“, tato identifikace musí být natolik důkladná, aby v případě trestního řízení (např. neuhrazené objednávky, poškození zdraví apod.) mohlo dojít k identifikaci osoby orgány v trestním řízení.

Proto od Vás „zákazníka“ shromažďujeme tyto informace:

Jméno, příjmení, adresa fakturační, adresa doručovací, telefon a email, IP adresa

O nás „prodávajícím“ se na objednávce/ faktuře/ zjednodušeném daňovém dokladu dozvídáte:

Název společnosti, IČ, DIČ, sídlo firmy či provozovny, telefon a email

Musíme žádat o Váš souhlas

Seznamy naskladnění

Pokud si přejete obdržet emailové oznámení  o naskladnění produktu, musíte svůj email zařadit do seznamu na stránce produktu. Bez poskytnutí tohoto osobního údaje – emailu – nemůže systém zaslat informační email o naskladnění.
Pokud se zpracováním osobního údaje – emailu – nesouhlasíte, pak tuto funkčnost nepoužívejte.
Pokud se na seznam zařadíte, ale Svůj souhlas jste si rozmysleli, pak se ze seznamu odhlaste použitím odkazu v zaslaném potvrzovacím emailu nebo přímo na stránce produktu pomocí tlačítka Odebrat.
Váš osobní údaj – email – je shromažďovám pouze po dobu existence seznamu naskladnění. V okamžiku naskladnění produktu dojde k odeslání informačního emailu na všechny uložené emaily, včetně Vašeho a následně je seznam všech emailů smazán, včetně Vašeho.