Vzor – Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Mé jméno a příjmení

Má adresa

Můj telefon a e-mail

DJURGARDEN s.r.o.
IČ:28614089

Prachatická 8,
Volary, 38451
info@swanson.cz
776867739

V ……., ………

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne ………… jsem ve vaší provozovně ……… (uvést adresu) / ve vašem e-shopu ………. (uvést webovou adresu) zakoupilpračku zn. ……… (identifikace zboží). Tato pračka nyní přestala ohřívat vodu (popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu pračky (jasné uplatnění práva z vadného plnění), a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie kupního dokladu